dürüstlük kuralı

  1. Yargı Kararları

    11.HD Yurt Dışında Çalışan Davacıdan "Hisse Devir ve Kabul Sözleşmesi" Başlıklı Belgeler Karşılığında Para Tahsil

    Yurt Dışında Çalışan Davacıdan "Hisse Devir ve Kabul Sözleşmesi" Başlıklı Belgeler Karşılığında Para Tahsil Edilmiş ve Toplanan Paralar Bakımından Kişilerin Gerçekten Ortak Olup Olmadığı ve Davada Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesi Değerlendirmesinde Dürüstlük Kuralına Aykırı Olup Olmaması...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu Gerekçe Gösterilerek Davanın Reddine Karar Verilmişse de Her Zaman Müşterek

    Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu Gerekçe Gösterilerek Davanın Reddine Karar Verilmişse de Her Zaman Müşterek Çocuk İçin İştirak Nafakası Talebinde Bulunabileceği Dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş ise de davacı her zaman müşterek çocuk için...