düzelterek onama

  1. Yargı Kararları

    Yargıtayın Düzelterek Onama Kararları Aslında Bozulması Gereken Bir Kararın Bozma Sebebinin Yeniden

    Yargıtayın Düzelterek Onama Kararları Aslında Bozulması Gereken Bir Kararın Bozma Sebebinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmeyecek Mahiyette Görülmesi Nedeniyle Yasanın Verdiği Takdir Yetkisine İstinaden Onanmasına Karar Verilmesi ve Düzelterek Onama Kararlarında Harç Alınacağına Yönelik Yasal Bir...
  2. Yargı Kararları

    2.CD Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanık Hakkında Suçu İşleme Kastı Olmadığından Beraat Kararı

    Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanık Hakkında Suçu İşleme Kastı Olmadığından Beraat Kararı Verilmesi Yerine Suçu İşlediği Sabit Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesi (YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/5669 KARAR 2018/1523) Dosya incelenerek gereği düşünüldü...