ekonomik işbirliği

  1. Yargı Kararları

    Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti (bundan böyle ”Taraflar" olarak adlandırılacaktır), Taraflar arasındaki köklü ilişkileri geliştirme isteğiyle, Karşılıklı yarar temelinde ekonomik ilişkileri...
Üst