eksik inceleme

 1. Yargı Kararları

  3.HD Binanın İskan Raporu Olmadığından Elektrik Aboneliğinin İdarece Yapılmadığı İddiası / Keşif Dahi Yapılmaksızın

  Binanın İskan Raporu Olmadığından Elektrik Aboneliğinin İdarece Yapılmadığı İddiası / Keşif Dahi Yapılmaksızın Eksik Araştırma ve İnceleme Sonucu Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması (YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS 2016/16194 KARAR 2016/13805) Taraflar arasındaki Muarazanın Giderilmesi Davasının...
 2. Yargı Kararları

  12.CD Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle Sonucuna Göre Sanığın Huku

  Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle, Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Sanığın Beraatine Karar Verilmesi (YARGITAY 12. Ceza Dairesi ESAS 2017/6678 KARAR...
 3. Yargı Kararları

  13.HD Gizli Ayıp / Kilometresi İle Oynanmış Araç Satış İddiası / Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar

  Gizli Ayıp / Kilometresi İle Oynanmış Araç Satış İddiası / Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesi (YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS 2015/16613 KARAR 2017/2063) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...
 4. Yargı Kararları

  18.CD Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme

  Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme Dava, gıyapta hakaret suçuna ilişkindir. TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret suçunun en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekmekte olup, Mahkemece sanığın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içerikli sözleri...
 5. Yargı Kararları

  7.CD 5607 Sayılı Kanunu'na Aykırılık / Eksik İnceleme ve Yetersiz Gerekçeyle Karar Verilmesi

  5607 Sayılı Kanuna Aykırılık / Eksik İnceleme ve Yetersiz Gerekçeyle Karar Verilmesi Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve...
 6. Yargı Kararları

  11.HD Hukuki Mütalaa Hakkında Değerlendirmede Bulunulmaksızın Eksik İnceleme ve Yanılgılı Değerlendirmeye Dayalı Hük

  Hukuki Mütalaa Hakkında Değerlendirmede Bulunulmaksızın Eksik İnceleme ve Yanılgılı Değerlendirmeye Dayalı Hüküm Tesisi Taraflar arasında görülen davada .... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/03/2016 tarih ve 2014/555-2016/90 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından...
Üst