elektrik aboneliği

  1. Yargı Kararları

    3.HD Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle

    Elektrik Aboneliği Tesisinde Oluşan Muarazanın Giderilmesi / Kiracıya Önceki Borç Ödenmediği Gerekçesiyle Abonelik Verilmemesi (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/2409 KARAR 2016/3583) Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Binanın İskan Raporu Olmadığından Elektrik Aboneliğinin İdarece Yapılmadığı İddiası / Keşif Dahi Yapılmaksızın

    Binanın İskan Raporu Olmadığından Elektrik Aboneliğinin İdarece Yapılmadığı İddiası / Keşif Dahi Yapılmaksızın Eksik Araştırma ve İnceleme Sonucu Yazılı Şekilde Hüküm Kurulması (YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS 2016/16194 KARAR 2016/13805) Taraflar arasındaki Muarazanın Giderilmesi Davasının...