elektrikli bisiklet

  1. Yargı Kararları

    15.CD Suç Eşyası Olan Elektrikli Bisikletleri Bilerek Satın Almak

    Suç Eşyası Olan Elektrikli Bisikletleri Bilerek Satın Almak Sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan 6 kez ayrı ayrı TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri gereğince, sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri, suç eşyasının satın alınması veya kabul...