emeklilik yatırım fonu

  1. Yargı Kararları

    12.HD Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) Birikimlerinin Kısmen Haczi / Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Hüküm

    Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) Birikimlerinin Kısmen Haczi / Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Hüküm Kurulması (YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS 2018/11309 KARAR 2018/8049) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi...