eş durumu özrü

  1. Yargı Kararları

    Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Yaptığı Tayin Talebinin Puan Yetersizliği

    Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Yaptığı Tayin Talebinin, Puan Yetersizliği Nedeniyle Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İdare Mahkemesinin kararıyla; olayda dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin kararıyla; olayda, davacı...
  2. Yargı Kararları

    2.İDD Hekimleri Kapsayan Stratejik Personele Eş Durumu Özrü Nedeniyle Atanma İsteğinde Bulunma

    Hekimleri Kapsayan Stratejik Personele Eş Durumu Özrü Nedeniyle Atanma İsteğinde Bulunma Hakkının Tamamen Kaldırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı / Sağlık Personelinin İl içi Atamaları ile ilgili Genel Esasların Yönetmelikle Belirlenmesi Gerekliliği DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE Esas No: 2016/14817...