eşini özel hayatında istemediği

  1. Yargı Kararları

    2.HD Karşılıklı Boşanma Davası, Eşini Özel Hayatında İstemediğini Söyleyen ve Cinsel Anlamda da Birlikte Olmak

    Karşılıklı Boşanma Davası, Eşini Özel Hayatında İstemediğini Söyleyen ve Cinsel Anlamda da Birlikte Olmak İstemeyen Eş Ağır Kusurludur Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı erkeğin mahkemece kabul...