eşit kusur

  1. Yargı Kararları

    2.HD Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

    Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/13106 KARAR 2018/2956) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...