faiz

  1. Yargı Kararları

    4.HD Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

    Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11278 KARAR 2019/102) Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu...
  2. Yargı Kararları

    13.HD Tüketici Hakem Heyeti Dosya Masrafı İadesi Hakkında Vermiş Olduğu Kararda, Kesilen Dosya Masrafının Kesildiği

    Tüketici Hakem Heyeti Dosya Masrafı İadesi Hakkında Vermiş Olduğu Kararda, Kesilen Dosya Masrafının Kesildiği Tarihten İtibaren Faiz Hakkında Karar Vermemesi Üzerine Tüketici Hakem Heyeti Kararına Kısmi İtiraz Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...