faizden feragat

  1. Yargı Kararları

    19.CD Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Tebligat Gideri Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal

    Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında, Tebligat Gideri, Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal Olarak Gösterilmesi / Takip Öncesi ve Sonrası Faiz İle Taahhütten Son Taksit Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının Tek Tek Ayrı Gösterilmemişse Taahhüdün Geçersizliği...