fazla mesai

  1. Yargı Kararları

    9.HD İşçinin Bilgi ve Performansını Arttırmak İçin Yapılan Toplantılara Katılmasının Fazla Çalışma Olarak

    İşçinin Bilgi ve Performansını Arttırmak İçin Yapılan Toplantılara Katılmasının Fazla Çalışma Olarak Değerlendirilemeyeceği Davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik ve bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen...
  2. Yargı Kararları

    22.HD İşçinin İş Yerinde Araçla Kaza Yapması / Gece Postasında Fazla Mesai Yapacak Şekilde Çalıştırılan İşçinin

    İşçinin İş Yerinde Araçla Kaza Yapması / Gece Postasında Fazla Mesai Yapacak Şekilde Çalıştırılan İşçinin, Trafik Kazası Sonucunda İş Yerine Ait Aracı Hasarlaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince...