gayri resmi evlilik

  1. Yargı Kararları

    HGK Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan

    Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan Ayrılmak Zorunda Kalan ve Reşit Olan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilebilir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2012/4-179 KARAR 2012/412) Dava maddi ve manevi tazminat istemine...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç

    Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç İçin Verildiği ve Senede İtibar Edilmeyeceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/17924 KARAR 2018/4924) Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece...