gbt sorgu kayıtları

  1. Yargı Kararları

    5.CD Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması / Avukat Müvekkili Hakkında GBT Kaydında Aranıp Aranmadığını Sorabilir

    Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması / Avukat Müvekkili Hakkında GBT Kaydında Aranıp Aranmadığını Sorabilir Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: ... hakkında uygulanan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri sırasında elde edilen...