geçersiz fesih

  1. Yargı Kararları

    9.HD İş Kanununun M. 18 Uyarınca İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Fesih Bildiriminin Yapıld

    İş Kanununun M. 18 Uyarınca İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Fesih Bildiriminin Yapıldığı Tarihte İş Yerinde 30 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılması Gerekir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/23664 KARAR 2018/8529) Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal...
  2. Yargı Kararları

    22.HD Davalı Şirkete Kayyum Atanmış Olması ve Şirketin Tüm İşçilerinin Fiilen İşten Çıkartılmış Olması Tek Başına

    Davalı Şirkete Kayyum Atanmış Olması ve Şirketin Tüm İşçilerinin Fiilen İşten Çıkartılmış Olması Tek Başına Feshi Geçerli Hale Getirmeyecektir (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/10371 KARAR 2018/20809) Dava, işe iade istemine ilişkindir. Davacının davalı şirket işçisi olarak belirsiz...