gelir uzman yardımcısı

  1. Yargı Kararları

    2.İDD Katıldığı Yeterlik Sınavında Başarısız Sayılan Davacının, İlgili Yönetmeliğin Yeterlik Sınav Konularını Düzenl

    Katıldığı Yeterlik Sınavında Başarısız Sayılan Davacının, İlgili Yönetmeliğin Yeterlik Sınav Konularını Düzenleyen Maddesinde Sayılan Konuların Tamamından Sınava Katılması Gerektiği İsteğin Özeti: Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 18/02/2016 günlü, E:2015/2781; K:2016/325 sayılı kararın...