genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

  1. Yargı Kararları

    CGK Sanık Aleyhine Bozulan Ceza Mahkemesi Kararında Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Zorunlu Olup Müdafiin

    Sanık Aleyhine Bozulan Ceza Mahkemesi Kararında Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Zorunlu Olup Müdafiin Dinlenmesi İle Yetinilemez (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2017/8-1141 KARAR 2018/244) Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan açılan kamu davalarında yapılan yargılama...