genel haciz yolu ile icra takibi

  1. Yargı Kararları

    12.HD Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi

    Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi (YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS 2016/32050 KARAR 2018/4713) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili...