genel mahkeme

  1. Yargı Kararları

    Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin

    Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi Hakkında İBK Kararı (YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU ESAS 2017/7 KARAR 2019/2) Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve...
  2. Yargı Kararları

    13.HD Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili / Tüketici Mahkemeleri Yerine Genel Mahkemenin Görevli Mahkem

    Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili / Tüketici Mahkemeleri Yerine Genel Mahkemenin Görevli Mahkeme Olması Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı...