gerçek hasım

  1. Yargı Kararları

    13.HD Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali / Davanın Gerçek Hasıma Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil

    Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali / Davanın Gerçek Hasıma Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verilmeden Hüküm Tesisi Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen 'hükmün süresi içinde...