gıyapta hakaret

  1. Yargı Kararları

    18.CD Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme

    Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme Dava, gıyapta hakaret suçuna ilişkindir. TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret suçunun en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekmekte olup, Mahkemece sanığın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içerikli sözleri...