görenekselciler

  1. Yargı Kararları

    Paylaşımcı Adalet nedir?

    Paylaşımcı Adalet nedir? Adalet ile ilgili elimizdeki en iyi tanım Justinian‘ın yaptığı tanımdır: Adil bir paylaşım (dağılım), herkesin kendi hakkını aldığı paylaşımdır. Ancak göreli olarak biçimsel olan bu tanım bize çok fazla bir şey söylemez çünkü her bir kimsenin ‘hakkının’ ne olduğuna...