görev kararı

  1. Yargı Kararları

    15.HD Bölge Adliye Mahkemesinin Görev Hususundaki Kararının Kesin Olması

    Bölge Adliye Mahkemesinin Görev Hususundaki Kararının Kesin Olması Davacı … ile davalı … arasındaki davadan dolayı … 24. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 24.01.2017 gün ve 2015/380-2017/37 sayılı kararı ile verilen hüküm davalı vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu...