görevde yükselme

  1. Yargı Kararları

    2.İDD Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Yedek Olarak Kazanan Personelin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyar

    Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Yedek Olarak Kazanan Personelin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca İki Yıllık Süre İçinde, Sayılan Sebeplerle Boş Kalan veya Boşalan Kadrolara Atamalarının Yapılabileceği İsteğin Özeti: Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 10.03.2014 günlü...