görevi kötüye kullanma suçu

  1. Yargı Kararları

    CGK Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği

    Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Sonucuna Varılamaz (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/981 KARAR 2019/490) Sanık ...’in görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan...
  2. Yargı Kararları

    12.CD Hekimin Ameliyat Sonrası Gerekli Takip ve Kontrol Muayenesini Yapma Konusundaki İhmali Nedeniyle Görevi Kötüye

    Hekimin Ameliyat Sonrası Gerekli Takip ve Kontrol Muayenesini Yapma Konusundaki İhmali Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/2636 KARAR 2016/12718) ÖZET: Kamu davası; hekimin kötü kullanma iddiası ile taksirle öldürme suçuna ilişkindir. Adli Tıp Genel...