görevli mahkeme

 1. Yargı Kararları

  9.HD Arabuluculuğa Başvurulmadan Açılan Davada Yargılama Yapıp, Dava Şartlarını İnceleyebilmesi İçin Mahkemenin

  Arabuluculuğa Başvurulmadan Açılan Davada Yargılama Yapıp, Dava Şartlarını İnceleyebilmesi İçin Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olması Gerekir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ESAS 2019/520 KARAR 2019/5144) Davacı, borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı 180.017,00...
 2. Yargı Kararları

  19.CD İş Yerinde Sigara İçildiği Gerekçesiyle İdari Para Cezası Yaptırımı İle Birlikte İş Yeri Kapatma Cezası da

  İş Yerinde Sigara İçildiği Gerekçesiyle İdari Para Cezası Yaptırımı İle Birlikte İş Yeri Kapatma Cezası da Verilmişse, Görevli Mahkeme Sulh Ceza Değil, İdare Mahkemesi Olduğu (YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/7899 KARAR 2019/7562) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulma

  Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulması / Maddi ve Manevi Tazminat / Nişanın Şekil Şartları (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/22515 KARAR 2018/9548) ÖZET: Geleneksel anlamda "nişan merasimi" olmadan, nişanlıymış gibi...
 4. Yargı Kararları

  2.HD Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü

  Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü Söylemlerde Bulunması Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasında Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/1292 KARAR 2018/4396) Taraflar arasındaki davanın...
 5. Yargı Kararları

  13.HD Müvekkilinin Çiftlikte Kullandığı Traktörünün Kaza Geçirmesinden Kaynaklı Tazminat Davasına Bakan ve Vekillik

  Müvekkilinin Çiftlikte Kullandığı Traktörünün Kaza Geçirmesinden Kaynaklı Tazminat Davasına Bakan ve Vekillikten Azledilen Avukatın Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Genel Mahkemelerdir (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3526 KARAR 2018/7812) Avukatın azli nedeniyle, vekalet...
 6. Yargı Kararları

  3.HD Mehir Senedinde Yazılı Olan ve Evlilik Nedeniyle Hediye Edilecek Ziynet ve Beyaz Eşya Bedelinin Kayınpederden

  Mehir Senedinde Yazılı Olan ve Evlilik Nedeniyle Hediye Edilecek Ziynet ve Beyaz Eşya Bedelinin Kayınpederden Tahsili Davasında Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/20303 KARAR 2018/7653) Taraflar arasındaki kişisel eşyanın iadesi davasının mahkemece...
 7. Yargı Kararları

  11.HD Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemine İlişkin Davada Mudi Tüketici Vasfına Sahipse Görevli Mahkeme

  Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemine İlişkin Davada Mudi Tüketici Vasfına Sahipse Görevli Mahkeme (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/9670 KARAR 2018/4187) Taraflar arasında görülen davada….Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/04/2015 gün ve 2014/192 – 2015/256 Sayılı kararı...
 8. Yargı Kararları

  HGK Soybağı Davaları ile Nüfus Kayıt Düzeltim Davalarının Farklılıkları / Soybağının Reddi ve Nüfus Kayıt Düzeltim

  Soybağı Davaları ile Nüfus Kayıt Düzeltim Davalarının Farklılıkları / Soybağının Reddi ve Nüfus Kayıt Düzeltim Davalarında Görevli Mahkeme (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/18-1922 KARAR 2018/1305) 1.) Soybağının reddi davalarında görevli mahkeme 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş...
 9. Yargı Kararları

  Araç Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olup Olmadığının Tartışılması ve İhtilafın Çözümünde Görevli Mahkeme

  Araç Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olup Olmadığının Tartışılması ve İhtilafın Çözümünde Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu / Motorlu Araç Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Yapılan İcra Takibine Konu Borcun Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit Davası (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE...
 10. Yargı Kararları

  HGK Tacir Sıfatına Sahip Kooperatiflerin Akaryakıt Satımına İlişkin Yaptıkları Bayilik Sözleşmesine Dayalı Açılaca

  Tacir Sıfatına Sahip Kooperatiflerin Akaryakıt Satımına İlişkin Yaptıkları Bayilik Sözleşmesine Dayalı Açılacak Davalarda Ticaret Mahkemeleri Görevlidir 1163 s. Koop. K. m. 1 6102 s. TTK. m. 124/1 Taraflar arasındaki “sözleşmenin uyarlanması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara...
 11. Yargı Kararları

  13.HD Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili / Tüketici Mahkemeleri Yerine Genel Mahkemenin Görevli Mahkem

  Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili / Tüketici Mahkemeleri Yerine Genel Mahkemenin Görevli Mahkeme Olması Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı...
 12. Yargı Kararları

  8.HD Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli

  Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir ... tarafından, kısıtlılar adına araç alınması için izin verilmesi talebi hakkında vesayet makamı Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin talebin reddine dair ek...
 13. Yargı Kararları

  8.HD Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Düzeltilmesi / Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun Doğumla Kazandığı Aile

  Velayet Altındaki Çocuğun Soyadının Düzeltilmesi / Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun, Doğumla Kazandığı Aile Soyadının Değiştirilmesinde Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş...
 14. Yargı Kararları

  11.HD Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari

  Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari Dava Olması Sebebiyle Davaya Bakma Görevinin Ticaret Mahkemesi Olduğu Taraflar arasında görülen davada ... ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/06/2015 tarih ve...
 15. Yargı Kararları

  10.HD Sigortasız İşçi Çalıştırma / Sigortalı ile İlgili Gerekli Belgeleri Kuruma Bildirmeme / 5510 s. Kanun m. 102

  Sigortasız İşçi Çalıştırma / Sigortalı ile İlgili Gerekli Belgeleri Kuruma Bildirmeme / 5510 s. Kanun m. 102 Uyarınca Verilen İdari Para Cezası ve Kurum İşleminin İptali için Görevli Mahkemenin İdare Mahkemesi Olduğu Dava, davacı hakkında düzenlenen idari para cezasının ve buna dayanak olan...