görme engelli

  1. Yargı Kararları

    13.HD İcra Takibine İtiraz Etmeme Nedeniyle Borçlu Olmadığı Parayı Ödemek Zorunda Kalma / İstirdat Davası Açma

    İcra Takibine İtiraz Etmeme Nedeniyle Borçlu Olmadığı Parayı Ödemek Zorunda Kalma / İstirdat Davası Açma Süresi Paranın Tamamının Ödeme Tarihinden İtibaren 1 Yıldır (YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS 2016/15996 KARAR 2018/3940) Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda...