gürültüye neden olma suçu

  1. Yargı Kararları

    18.CD Gürültüye Neden Olma ile Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Arasındaki Fark ve AİHM Kararı

    Gürültüye Neden Olma ile Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Arasındaki Fark ve AİHM Kararı Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesine göre "Herkes sağlıklı ve dengeli bir...