güven sarsıcı davranış

  1. Yargı Kararları

    2.HD Eşinden Habersiz Kredi Çekmek Güven Sarsıcı Davranış Olmakla Boşanma Sebebidir

    Eşinden Habersiz Kredi Çekmek Güven Sarsıcı Davranış Olmakla Boşanma Sebebidir (Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ Esas 2016/16861 Karar 2018/5575) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından...