güveni kötüye kullanma

  1. Yargı Kararları

    15.CD Elinde Olmayan Sebeplerle Aracı İade Edememesi Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının

    Elinde Olmayan Sebeplerle Aracı İade Edememesi Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı (YARGITAY 15. Ceza Dairesi ESAS 2018/4172 KARAR 2018/5386) Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık Z.Y. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155/2, 62, 50/1-a ve 52/1-2. maddeleri...
  2. Yargı Kararları

    23.CD Güveni Kötüye Kullanma / Mahza'da Bulunan Malların Sayımının Yapılması, Bunla İlgili Tüm Fatura ve Ticari

    Güveni Kötüye Kullanma / Mahza'da Bulunan Malların Sayımının Yapılması, Bunla İlgili Tüm Fatura ve Ticari Defterlerin Bilirkişi Aracılığıyla İncelemenin Yaptırılması Gerektiği Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, katılana ait halı firmasının şubesinde mağaza sorumlu müdürü olarak...