güvenlik soruşturması

 1. Yargı Kararları

  Güvenlik Soruşturması / Babanın Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı

  Güvenlik Soruşturması / Babanın Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS 2008/426 KARAR 2012/1766) İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 10/12/2007 günlü, E:2006/2747, K: 2007/6864 sayılı kararının temyizen...
 2. Yargı Kararları

  10.İDD Güvenlik Soruşturması / MİT Müsteşarlığı İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Reddi / Bilgi Edinme Kanunu Gereği

  Güvenlik Soruşturması / MİT Müsteşarlığı İşlemine Karşı Yapılan İtirazın Reddi / Bilgi Edinme Kanunu Gereği Bilgi Verilmemesi Gerektiği (DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2008/8165 KARAR 2012/2367) İstemin Özeti: Davacı tarafından, nişanlısının Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olması...
 3. Yargı Kararları

  Jandarma Genel Komutanlığının Sivil Memur Alımı Sırasında Hakkında Hukuken Geçerli Kabul Edilebilecek Herhangi

  Jandarma Genel Komutanlığının Sivil Memur Alımı Sırasında Hakkında Hukuken Geçerli Kabul Edilebilecek Herhangi Bir Olumsuz Tespit Bulunmayan Davacının Terör Örgütü Sempatizanı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması Hukuka Uygun Değildir (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ...