haciz ihbarnamesi

  1. Yargı Kararları

    İİK'nun 89. Maddesi Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasının Davalısı Takip Alacaklısı Olduğu Ancak Takip Alacak

    İİK'nun 89. Maddesi Uyarınca Açılan Menfi Tespit Davasının Davalısı Takip Alacaklısı Olduğu Ancak Takip Alacaklısı Yanında Takip Borçlusunun Davalı Gösterilmesinde de Usule Aykırılığın Bulunmadığı (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/6615 KARAR 2019/483) İstinaf...