haciz

 1. Yargı Kararları

  5.CD Avukatın Takip Kesinleştiği Halde Haciz Talep Etmeyerek Tahsili Geciktirip Haczedilen Malların Satışını Talep

  Avukatın Takip Kesinleştiği Halde Haciz Talep Etmeyerek Tahsili Geciktirip Haczedilen Malların Satışını Talep Etmeyerek Haczin Kalkmasına Sebebiyet Vermesi Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma (YARGITAY 5. Ceza Dairesi ESAS 2018/6493 KARAR 2018/9624) Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz...
 2. Yargı Kararları

  8.HD Duruşma Gününün Kalemden veya UYAP Sisteminden Öğrenilmesi Taraflardan İstenemez

  Duruşma Gününün Kalemden veya UYAP Sisteminden Öğrenilmesi Taraflardan İstenemez (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/4688 KARAR 2019/683) Gelmeyen tarafın mahkeme gününü kalemden ya da UYAP tan öğrenmesi şeklinde karar verilemez. Zira duruşma gününün gelmeyen tarafa davetiye ile...
 3. Yargı Kararları

  8.HD İcra Müdürlüğünce Haciz Anında Kıymetli Şeyler, Altın, Pırlanta vd. Doğrudan Doğruya İcra Dairesi Tarafından

  İcra Müdürlüğünce Haciz Anında Kıymetli Şeyler, Altın, Pırlanta vd. Doğrudan Doğruya İcra Dairesi Tarafından El Konulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz (YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/14170 KARAR 2018/17346) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda...
 4. Yargı Kararları

  4.HD Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini

  Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini Gösterir Kaydın OImaması / İİK, m. 89/3 Uyarınca Menfi Tespit Davası / Dava Masrafları YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/3342 KARAR NO: 2017/6658 KARAR TARİHİ: 1.11.2017 Dava, İcra ve...
 5. Yargı Kararları

  12.HD Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

  Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/20216 KARAR NO: 2017/3502 KARAR TARİHİ: 09.03.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi...