hak

  1. Yargı Kararları

    Derneklerin Kuruluşu ve Tüzel Kişilik Kazanması 2602-232X

    Çalışmamızda derneğin ne anlama geldiği, kimlerin kurabileceği, kuruluş koşulları ve şartları, derneklerin kuruluş süreci ve tüzel kişilik kazanması, özel hukuk tüzel kişiliği olması bağlamında dernek tüzel kişiliğinin hak ve ehliyeti, dernek kurma hak ve özgürlüğü hem uluslar hem de...