hakaret

 1. Yargı Kararları

  2.HD Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiği

  Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiğini Göstermez (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/472 KARAR 2019/2401) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda...
 2. Yargı Kararları

  CGK HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyh

  HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Daha Ağır Bir Cezanın Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Açıklanan Karara Eklenmesi Doğru Değildir (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/468 KARAR 2019/502) Sanık ...
 3. Yargı Kararları

  12.CD Kişiye Gelen Adli Tebligatın İş Yerinde Başkaları Tarafından Açılarak Okunduktan Sonra Kişiye Verilmesi, Özel

  Kişiye Gelen Adli Tebligatın İş Yerinde Başkaları Tarafından Açılarak Okunduktan Sonra Kişiye Verilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Yasal Unsurlarını Oluşturmaktadır (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/9708 KARAR 2016/10986) Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların...
 4. Yargı Kararları

  4.CD Suça Konu Eylemleri Gerçekleştiren Kişinin Sanık Olup Olmadığına İlişkin Olarak Katılana Teşhis Yaptırılmadan

  Suça Konu Eylemleri Gerçekleştiren Kişinin Sanık Olup Olmadığına İlişkin Olarak Katılana Teşhis Yaptırılmadan Eksik İnceleme Sonucu Karar Kurulması İsabetli Değildir (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/20443 KARAR 2018/1634) Hakaret ve tehdit suçlarından sanık …’ın mahkumiyetine, 5271 sayılı...
 5. Yargı Kararları

  4.CD Verildiği Tarihten İtibaren 15 Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır / Tehdit

  Verildiği Tarihten İtibaren 15 Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır / Tehdit / Hakaret (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/22735 KARAR 2018/467) Tehdit ve hakaret suçlarından şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca...
 6. Yargı Kararları

  4.CD Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianameni

  Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianamenin İade Edilmesi Yasaya Uygundur (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/4581 KARAR 2018/16454) Kasten yaralama suçundan şikayetçi şüpheli ... ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret...
 7. Yargı Kararları

  8.CD Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı

  Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı Sunucularda Tutulduğundan Şüphelilerin Kimliklerinin Tespiti Mümkün Olmadığı Gerekçesine Dayanarak Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan Veya Araştırma Yapılmasına Rağmen Şüpheliye...
 8. Yargı Kararları

  18.CD Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman

  Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman Boyunca Onun Ağzından Yazıyormuşçasına Katılana Rahatsız Edici İfadeler Hakaret Boyutuna Ulaşmadığından Huzur ve Sükunu Bozma Suçunu Oluşturduğu (YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/7811...
 9. Yargı Kararları

  18.CD Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme

  Hakaret / Gıyapta Hakaret / Eksik İnceleme Dava, gıyapta hakaret suçuna ilişkindir. TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret suçunun en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekmekte olup, Mahkemece sanığın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içerikli sözleri...
 10. Yargı Kararları

  4.CD Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında

  Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...
 11. Yargı Kararları

  8.CD Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136

  Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136 s. Kanuna Muhalefetten Hüküm Kurulamaz Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik şikayetçi S.. A..'ın temyiz talebinin incelemesinde...
 12. Yargı Kararları

  18.CD Tehdit Suçu / Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurları / Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerin

  Tehdit Suçu / Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurları / Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerin Hakaret Suçu Sayılamayacağı / Haksız Tahrik Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...
 13. Yargı Kararları

  4.HD Facebook Üzerinden Hakaret İçerikli Paylaşım Yapma / Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi

  Facebook Üzerinden Hakaret İçerikli Paylaşım Yapma / Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi Facebook sayfasında davalı tarafça sarf edilen ve davaya konu edilen söz ve ifadeler, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturacak nitelikte olup, eleştiri sınırlarını aşacak boyuta varmıştır...
 14. Yargı Kararları

  4.CD Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile (Cep Telefonundan Çekilen Mesaj) Hakaret ve Tehdit Suçlarında

  Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile (Cep Telefonundan Çekilen Mesaj) Hakaret ve Tehdit Suçlarında, Sadece Müşteki ve Şüphelinin İfadelerinin Alınarak Etkili Soruşturma Yapılmadan Takipsizlik Kararı Verilemesi / Bu Karara Karşı Yapılan İtirazın Reddi Üzerine, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri...
 15. Yargı Kararları

  18.CD Hakaret Suçundan Şüpheli Hakkında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü ile

  Hakaret Suçundan Şüpheli Hakkında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü ile Kararın Kaldırılmasına İlişkin Kararın, Adalet Bakanlığı Tarafından Kanun Yararına Bozulması Talebi Şüphelinin, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden şikayetçiye...
 16. Yargı Kararları

  6.CD Nitelikli Yağma / Zincirleme Şeklinde Alenen Hakaret / Basit Tehdit Suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin Kararın

  Nitelikli Yağma / Zincirleme Şeklinde Alenen Hakaret / Basit Tehdit Suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma İstemi Şüphelinin müştekiye yönelik hakaret eylemini aynı suç işleme kararı kapsamında işlediği ve zincirleme suç hükümlerinin...
 17. Yargı Kararları

  18.CD Görevli Polise "Dışarıda Kedi Gibi Oluyorsunuz Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz" Sözünün Ağır

  Görevli Polise "Dışarıda Kedi Gibi Oluyorsunuz Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz" Sözünün Ağır Eleştiri Olup Hakaret Olmadığı / Hakaret YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/38958 KARAR NO: 2017/10366 KARAR TARİHİ: 05/10/2017 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun...
 18. Yargı Kararları

  Cumhurbaşkanına Hakaret / Eylemin Yoklukta İşlenmesi / Serbest Hareketli Suç / Manevi Unsur / İfade Özgürlüğü

  Cumhurbaşkanına Hakaret / Eylemin Yoklukta İşlenmesi / Serbest Hareketli Suç / Manevi Unsur / İfade Özgürlüğü İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2017/93 KARAR NO: 2017/156 KARAR TARİHİ: 09.02.2017 Dava, Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkindir. Sanığın facebook...