haksız arama kararı

  1. Yargı Kararları

    12.CD Yapılan Aramanın AİHM Kararlarındaki Ölçütlere ve İlkelere Uygun Olmadığı ve Davacı Lehine Makul Bir Miktar

    Yapılan Aramanın AİHM Kararlarındaki Ölçütlere ve İlkelere Uygun Olmadığı ve Davacı Lehine Makul Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: DAVACI...