haksız şart

  1. Yargı Kararları

    19.HD Bankaya Olan Borcu Nedeniyle Malulen Emekli Maaşına Bloke Konulması / Taahhütün Geçerli Olduğu / Haksız Şart

    Bankaya Olan Borcu Nedeniyle Malulen Emekli Maaşına Bloke Konulması / Taahhütün Geçerli Olduğu / Haksız Şart Niteliğinde Olmadığı / Davanın Reddi Gerektiği Bireysel kredi sözleşmesi ve kredi kartı üyelik ve kredi sözleşmesinde bankanın rehin, hapis ve takas hakkı hüküm altına alındığı, bankaya...