haksız şikayet

  1. Yargı Kararları

    4.HD Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat / Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Somut Emarelere Dayanması

    Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat / Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Somut Emarelere Dayanması Somut olaya gelince, davalının çocuğuna bakması için davacıyı işe almasından kısa bir süre sonra evinde hırsızlık olayı yaşanması, davalının işe başladığı andan itibaren sürekli şekilde altınları...
  2. Yargı Kararları

    HGK Haksız Şikayet Sebebiyle Manevi Tazminat / Hırsızlıkla Suçlama

    Haksız Şikayet Sebebiyle Manevi Tazminat / Hırsızlıkla Suçlama Hırsızlık suçu yüz kızartıcı suçlardan olup, toplum tarafından nefretle kınanan "şüyuu vukuundan beter" yani "bir şeyle ilgili söylenti çıkmasının o şeyin gerçekten olmasından beter olduğu" bir durumdur. Davacıların yaşadığı muhitte...