haksız yakalama

  1. Yargı Kararları

    12.CD Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma

    Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/1379 KARAR 2019/82) Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Bozma ilamına...