halk eğitim merkezi

  1. Yargı Kararları

    12.İDD İdare Disiplin Cezası Verirken Sübut Bulan Eyleme Karşılık Gelen Fiil ve Halin Tereddüde Yer Bırakmayacak

    İdare Disiplin Cezası Verirken Sübut Bulan Eyleme Karşılık Gelen Fiil ve Halin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Belirtilmesi Gerekir (DANIŞTAY 12. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/3292 KARAR 2017/2679) İstemin Özeti: ......İli, .... İlçesi, ...Halk Eğitim Merkezinde öğretmen (lokal görevlisi)...
  2. Yargı Kararları

    10.HD HEM'de Kurs Öğretmeni Olarak Çalışırken Eksik Bildirilen Günlerin Tespiti / Ücretli Öğretmen

    HEM'de Kurs Öğretmeni Olarak Çalışırken Eksik Bildirilen Günlerin Tespiti / Ücretli Öğretmen Statüsündeki Davacının Prim Ödeme Gün Sayısı Hesabı YARGITAY 10. Hukuk Dairesi Esas: 2017/3377 Karar: 2017/6970 Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde...