hapis cezası

  1. Yargı Kararları

    5.CD Avukatın Hapis Cezasını Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebebiyet Vermesi / Görevi Kötüye Kullanma Suçu

    Avukatın Hapis Cezasını Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebebiyet Vermesi / Görevi Kötüye Kullanma Suçu (Yargıtay 5. Ceza Dairesi ESAS 2018/11860 KARAR 2018/9523) Görevi kötüye kullanma suçundan sanık ... hakkında, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair ... Batı 2. Ağır Ceza...
  2. Yargı Kararları

    12.CD Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Sanık Hakkında Tayin Edilen 25 Gün Hapis Cezasının Seçenek

    Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Sanık Hakkında Tayin Edilen 25 Gün Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu Nazara Alınmaksızın Karar Verilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/6301 KARAR 2017/338) Trafik güvenliğini tehlikeye...