hatalı değerlendirme

  1. Yargı Kararları

    10.HD Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

    Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı (YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/11184 KARAR 2018/7280) ÖZETİ: Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından...
  2. Yargı Kararları

    16.CD Kanuna Aykırı Gösteri Düzenlediği, Yönettiği veya Düzenleyen ve Yöneten Kişilerin Fillerine İştirak Ettiğine

    Kanuna Aykırı Gösteri Düzenlediği, Yönettiği veya Düzenleyen ve Yöneten Kişilerin Fillerine İştirak Ettiğine Dair Cezalandırılmasına Yeterli, Her Türlü Şüpheden Uzak, Kesin ve İnandırıcı Delil Varlığı Gözetilmeden Hüküm Tesisi Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- 2911 sayılı Kanunun 28...