hazır gıda

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m. 26/5-c. 3'nin Anayasa'ya Aykırılığı İleri Sürülerek

    Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m. 26/5-c. 3'nin Anayasa'ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptali İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Yozgat İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5)...