hekim

  1. Yargı Kararları

    2.İDD Hekimleri Kapsayan Stratejik Personele Eş Durumu Özrü Nedeniyle Atanma İsteğinde Bulunma

    Hekimleri Kapsayan Stratejik Personele Eş Durumu Özrü Nedeniyle Atanma İsteğinde Bulunma Hakkının Tamamen Kaldırılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı / Sağlık Personelinin İl içi Atamaları ile ilgili Genel Esasların Yönetmelikle Belirlenmesi Gerekliliği DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE Esas No: 2016/14817...