hesap hatası

  1. Yargı Kararları

    3.CD Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez

    Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2017/21083 KARAR 2018/319) Kasten yaralama suçundan sanık E. F.'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son ve 29/1. maddeleri gereğince 3 yıl 3 ay...