hesap işlem ücreti

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler Yönetmeliğindeki “Hesap İşletim Ücreti"ne Yönelik Kısmının İptali

    Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Bulunan "2.1 Hesap İşletim Ücreti"ne Yönelik Kısmının İptali Davanın Özeti: 03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin...