hisse devir ve kabul sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    11.HD Yurt Dışında Çalışan Davacıdan "Hisse Devir ve Kabul Sözleşmesi" Başlıklı Belgeler Karşılığında Para Tahsil

    Yurt Dışında Çalışan Davacıdan "Hisse Devir ve Kabul Sözleşmesi" Başlıklı Belgeler Karşılığında Para Tahsil Edilmiş ve Toplanan Paralar Bakımından Kişilerin Gerçekten Ortak Olup Olmadığı ve Davada Zamanaşımı Def'inin İleri Sürülmesi Değerlendirmesinde Dürüstlük Kuralına Aykırı Olup Olmaması...