hizmet bedeli

  1. Yargı Kararları

    12.HD Yapı Denetimi Kuruluşlarının Hizmet Bedelleri Olarak Yatırılan ve Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanılan Para

    Yapı Denetimi Kuruluşlarının Hizmet Bedelleri Olarak Yatırılan ve Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanılan Paraların Haczi Mümkün Değildir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/7430 KARAR 2019/7508) 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi...