hizmet tespiti

  1. Yargı Kararları

    21.HD Hizmet Tespitinde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği Haller

    Hizmet Tespitinde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği Haller Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine, Dava, davacının 01.10.1998-16.01.2002 tarihleri arasında davalı...